Wanneer moet je invoerrechten betalen en hoeveel? | KVK (2023)

Voor goederen die je als ondernemer invoert van buiten de EU betaal je invoerrechten aan de douane. Het tarief van invoerrechten verschilt per product en hangt af van de Taric-code van een product. Je hebt ook producten die je vrij van invoerrechten kunt invoeren.

In dit artikel lees je wanneer je als ondernemer invoerrechten betaalt en in welke databases je de invoerrechten opzoekt. Aan de hand van een voorbeeld leggen we je uit hoe deze databases werken. Zo kun je zelf het tarief van invoerrechten voor je importproduct achterhalen. En weet je waarover je invoerrechten berekent.

 • Wanneer betaal je invoerrechten?
 • Hoeveel invoerrechten betaal je?
 • HS-code
 • Taric-code
 • Invoerrechten opzoeken
 • Taric-code onvindbaar?
 • Zekerheid over de juiste Taric-code
 • Invoerrechten berekenen
 • Andere importkosten

Wanneer betaal je invoerrechten?

Je betaalt invoerrechten als je producten importeert uit landen buiten de EU ofwel derde landen. Je krijgt vrijstelling van invoerrechten als je zending uit een derde land maximaal 150 euro exclusief vervoers- en verzekeringskosten bedraagt. Let op: voor alcoholhoudende producten, parfum en eau de toilette en tabak en tabaksproducten geldt deze vrijstelling niet.

Je voert goederen van buiten de EU in met een invoeraangifte bij de douane. Vaak verzorgt een douanevertegenwoordiger, bijvoorbeeld een douane-expediteur, dit voor je. Na aanvaarding van de invoeraangifte door de douane ontstaat een douaneschuld en moet je eventuele invoerrechten betalen. De douanevertegenwoordiger schiet meestal de verschuldigde invoerrechten voor.

Je betaalt nooit invoerrechten als je goederen uit een EU-land importeert.

Hoeveel invoerrechten betaal je?

Hoeveel invoerrechten je betaalt verschilt per product. Hieronder staan de tarieven van invoerrechten voor een aantal productgroepen:

(Video) Importeren: hoe doe je dat? | KVK

Meubelen0% t/m 5,6%
Kleding0% t/m 12%
Speelgoed0% t/m 4,7%
Schoeisel3,5% t/m 17%
Sieraden en juwelen0% t/m 4%
Laptops en tablets0%
Telefoons0%
Boeken, cd's en dvd's0%

Tarieven kunnen binnen een productgroep verschillen. Zo betaal je bijvoorbeeld binnen de productgroep ‘speelgoed’ voor elektrische speelgoedtreinen geen invoerrechten (0%), terwijl voor pluche teddyberen een tarief van 4,7% geldt. Het percentage invoerrechten bereken je meestal over de douanewaarde. Zie het onderdeel Invoerrechten berekenen verderop in dit artikel.

Hoeveel invoerrechten je betaalt voor je importproduct hangt af van de goederencode van het product. Goederencodes staan ook bekend als HS-codes en Taric-codes. Deze twee codes zijn niet hetzelfde.

HS-code

Koop je goederen in bij leveranciers van buiten de EU? Dan kom je al snel in aanraking met de term ‘HS-code’. HS-codes noem je ook wel Harmonized System-codes. Dit zijn goederencodes die de Wereld Douane Organisatie (WDO) gebruikt om goederen in te delen. Bij de WDO zijn 183 landen aangesloten die uniforme HS-codes voor producten gebruiken. De HS-code is in Nederland ook bekend als GS-code: Geharmoniseerd Systeem. De HS-code van een product bestaat uit zes cijfers en is de basis van een uitgebreidere goederencode die per land verschilt. Dit betekent dus dat elk land afzonderlijk de HS-code van een product kan uitbreiden met aanvullende cijfers.

Taric-code of goederencode bij invoer

Als je een product in de EU importeert uit een land buiten de EU heb je voor dat product meestal een tiencijferige goederencode nodig. De universele HS-code van zes cijfers wordt dan uitgebreid met vier cijfers die per product kunnen verschillen. Deze tiencijferige code noemen we in de EU een Taric-code of goederencode bij invoer. In het Engels is dit de commodity code.

Door het vermelden van de Taric-code in je invoeraangifte weet de douane welke producten je importzending bevat en hoeveel invoerrechten je moet betalen.

Invoerrechten opzoeken

De Taric-codes bij invoer en de daaraan gekoppelde invoerrechten per product vind je in het gebruikstarief van de Nederlandse Douane en in de Access2Markets-database van de Europese Commissie. Zie de uitleg hieronder.

(Video) Invoerkosten bij het importeren van goederen uit een niet-EU-land

Gebruikstarief Douane

In onderstaand voorbeeld lopen we het gebruikstarief van de Nederlandse Douane door om de Taric-code en het invoerecht te achterhalen van:

Longdrinkglazen van hardglas (geen kristal en niet van glaskeramiek)

 • Ga naar Douane Tarief Voorziening (DTV) (gebruikstarief) van de Douane.
 • Kies vanuit tabblad 'Nomenclatuur' voor 'Raadplegen via Nomenclatuur'.
 • Bij Afdeling XIII staat: ‘Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische producten; glas en glaswerk (hoofdstuk 68-70)’.
 • Klik op het gele mapje voor ‘Afdeling XIII’.
 • Klik dan op het mapje bij ‘Hoofdstuk 70’ - Glas en glaswerk.
 • Klik vervolgens op het mapje bij ‘7013 - Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik’.
 • Selecteer daarna het mapje: ‘- andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek’.
 • En daarna het mapje bij ‘7013 37: -- andere’. Dit is de 6-cijferige HS-code.
 • Je ziet nu de code ‘7013 37 10 00’. Dit is de 10-cijferige Taric-code voor longdrinkglazen van hardglas.
 • Klik op het vergrootglas.
 • Selecteer het land waaruit je de goederen importeert en klik op 'Raadplegen'.

In de kolom ‘Maatregel type’ vind je eventueel de volgende omschrijvingen:

Douanerecht derde landen

Dit staat voor het invoerrecht dat normaal gesproken geldt bij import van producten uit landen buiten de EU. Voor de longdrinkglazen in dit voorbeeld zie je in de kolom 'Tarief' dat het invoerrecht 11% bedraagt. Het ‘douanerecht derde landen’ geldt voor producten uit landen waarmee de EU geen handelsverdrag heeft, zoals China en de Verenigde Staten van Amerika.

Importeer je verwerkte landbouwproducten dan betaal je mogelijk landbouwheffingen. Je kunt dan in de kolom ‘Tarief’ de volgende afkortingen tegenkomen: EA (agrarische element), AD S/Z (aanvullend recht op suiker), AD F/M (aanvullend recht op meel). Deze heffingen betaal je op basis van het aanwezige gehalte aan melkvet, melkproteïne, zetmeel en suikers.

Tariefpreferenties

Zie je een veld ‘Tariefpreferenties’ staan? Dan importeer je je product uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Hierdoor betaal je meestal minder of geen invoerrechten (zie kolom ‘Tarief’). In het voorbeeld van de longdrinkglazen geldt, afhankelijk van het verdragsland, meestal een vrijstelling van invoerrecht. In de kolom ‘Geografisch gebied’ staat de naam van het verdragsland weergegeven.

Let op: Sommige verdragslanden staan niet met naam genoemd in de kolom ‘Geografisch gebied’. Deze landen behoren dan tot een ‘groep van landen’ waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten. Door op deze groepsnamen (zoals CARIFORUM, SADC EPA, SAP, Europese Economische Ruimte, GSP+, LGO en Midden-Amerika) te klikken zie je welke landen daaronder vallen.

(Video) Stappenplan importeren | KVK Online leren

Om in aanmerking te komen voor tariefpreferentie moeten de producten rechtstreeks vanuit het verdragsland worden verzonden. Ook moeten de producten van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit toon je aan met een preferentieel oorsprongsdocument of –verklaring (zie kolom ‘Voorwaarden’). In het artikel factuurverklaring bij import lees je meer over de verschillende oorsprongsdocumenten en –verklaringen.

Door de douane-unie vastgesteld recht

Importeer je producten uit Turkije, San Marino of Andorra? Dan kom je voor een groot aantal producten tegen: ‘Door de douane-unie vastgesteld recht’. De EU heeft een douane-unie met deze landen. Deze douane-unie zorgt ervoor dat je voor veel producten van herkomst uit deze landen geen invoerrechten betaalt. Van herkomst uit een land wil zeggen dat het product in dat land is geproduceerd of dat het product eerder vanuit een ander land is ingevoerd in dat land.

(Niet-) Preferentieel tariefcontingent

Als je voor je importland en -product het veld ‘Preferentieel tariefcontingent’ tegenkomt, geldt voor de invoer van een bepaalde hoeveelheid van het product in de EU een verlaging van invoerrechten. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je een oorsprongsdocument- of verklaring nodig (zie kolom ‘Voorwaarden’). Is de hoeveelheid bereikt (uitputting van het tariefcontingent) dan betaal je vanaf dat moment het ‘douanerecht derde landen’. Zie kolom ‘Ordernummer’ voor meer informatie over het contingent.

Zie je een veld ‘Niet-preferentieel tariefcontingent’ staan? Dit betekent dat je in plaats van een oorsprongsdocument of –verklaring een ander document nodig hebt om in aanmerking te komen voor een verlaging van invoerrechten (mits je nog binnen de hoeveelheid van het tariefcontingent invoert). Zie voor het document de kolom ‘Voorwaarden’. Het kan bijvoorbeeld gaan om invoercertificaten voor bepaalde agrarische producten of echtheidscertificaten voor handgemaakte producten.

Definitieve antidumpingrechten en invoer-btw

In de kolom ‘Maatregel type’ staan soms ook andere invoerbelastingen. Bijvoorbeeld ‘definitieve antidumpingrechten’. Dit is een aanvullende importheffing op bepaalde producten bovenop het invoerrecht.

Als laatste veld in de kolom zie je ‘Omzetbelasting (NLBTW)’ staan. Dit staat voor de btw die je bij invoer in Nederland betaalt. In de kolom ‘Tarief’ zie je het Nederlandse invoer-btw-tarief staan.

(Video) KVK EN BELASTING VOOR DROPSHIPPING?

Handleiding Gebruikstarief

Er is ook een handleiding beschikbaar voor het gebruikstarief van de douane. Kom je er niet uit? Bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Access2Markets van de Europese Commissie

Naast het gebruikstarief van de douane kun je ook via de Access2Markets-database van de Europese Commissie de hoogte van invoerrechten voor je product achterhalen. Hoe doe je dit?

 • Selecteer in het veld ‘Land waaruit’ het land waaruit de goederen worden verzonden. Selecteer in het veld ‘Land waarheen’ het land van invoer (bijvoorbeeld Nederland).
 • Vul het veld ‘Productnaam of HS-code’ in. Het makkelijkste is om de HS-code in te vullen want de database herkent niet alle productnamen. De HS-code van de longdrinkglazen uit ons voorbeeld is 7013 37. Nadat je de HS-code hebt ingevuld klik je op ‘zoeken’.
 • Je ziet vervolgens code 7013 37 10 staan voor drinkglazen van hardglas. Klik op deze code.
 • Je komt nu in het onderdeel ‘Tarieven’. Hier staat in de kolom ‘Douaneheffing’ het algemene invoerrecht (ERGA OMNES/Douanerecht derde landen) vermeld: 11%. Importeer je uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft dan zie je onder het algemene invoerrecht meestal een verlaagd recht staan (Tariefpreferenties).
 • Aan de linkerzijde vind je voor je importproduct aanvullende informatie over:
  • Belastingen (bijvoorbeeld invoer-btw)
  • Importvoorschriften (importprocedures en producteisen)
  • Handelsstatistieken
  • Oorsprongsregels (alleen van toepassing op producten die je importeert uit een verdragsland. Om in aanmerking te komen voor tariefpreferentie moet je product voldoen aan de geldende oorsprongsregels).

In Access2Markets vind je ook de tarieven van invoerrechten die gelden in landen buiten de EU. Handig als je exporteur bent en wilt weten hoeveel invoerrechten een importeur voor je product moet betalen. Staat het land van je afnemer niet in de Access2Markets-database? Raadpleeg dan de Market Access Map van International Trade Centre (ITC).

Taric-code onvindbaar?

Het valt niet altijd mee om de Taric-code van een product te vinden. Dit heeft dan te maken met de omschrijving van de producten. Heb je hulp nodig bij het bepalen van de code en het invoerrecht? Bel dan naar de DouaneTelefoon, 0800 01 43 of raadpleeg een andere specialist, zoals een douane-adviesbureau of douane-expediteur.

Zekerheid over juiste Taric-code

Voor producten die lastig zijn in te delen en waarbij je twijfelt over de juistheid van de Taric-code kun je een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen bij de Nederlandse Douane. Dit is een schriftelijke en bindende uitspraak over de Taric-code voor je importproduct. Mondeling verstrekte Informatie over Taric-codes via de BelastingTelefoon Douane of via een adviseur of expediteur is namelijk niet bindend.

Invoerrechten berekenen

Moet je voor je product invoerrechten betalen? Dan bereken je deze meestal over de zogenaamde douanewaarde. De douanewaarde is de waarde die de importgoederen hebben aan de buitengrens van de EU. Dus naast de prijs die je betaalt voor de goederen moet je ook kosten als vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU meetellen.

(Video) Auto Importeren: Tips en de Valkuilen | BOVAG

Voorbeeld
30.000 stuks longdrinkglazen van gehard glas uit China:10.000 euro
Transport- en verzekeringskosten China - plaats van binnenkomst EU:2.000 euro
Douanewaarde *:12.000 euro
Te betalen invoerrechten = 11% over douanewaarde:1.320 euro

* Let op: er zijn verschillende manieren voor het bepalen van de douanewaarde. Zo kun je bepaalde kosten optellen of aftrekken van de douanewaarde. Voor sommige producten geldt dat de maatstaf van heffing van invoerrecht is gebaseerd op de hoeveelheid van goederen in plaats van op de waarde. Voor wijn betaal je bijvoorbeeld een bepaald bedrag in euro’s per ingevoerde hectoliter als invoerrecht. Het bedrag verschilt per soort wijn en alcoholvolumegehalte.

Andere importkosten

Naast invoerrechten betaal je invoer-btw. Verder moet je rekening houden met andere inklaringskosten. Zoals kosten voor het opmaken van de invoeraangifte en kosten voor het lossen en eventueel opslaan van goederen in de haven of luchthaven van aankomst (terminal handling charges). Neem voor inzicht in deze kosten contact op met je douane-expediteur of logistiek dienstverlener.

FAQs

Hoe weet je wanneer je invoerrechten moet betalen? ›

Dit zijn de extra kosten als u bestelt buiten de EU

Is uw aankoopbedrag € 150 of meer? Dan betaalt u ook invoerrechten. Reken op 0 tot 17% invoerrechten. Dit zijn kosten die uw pakketdienst maakt om aangifte te doen bij de Douane.

Hoe groot is de kans dat je invoerrechten moet betalen? ›

Hoeveel invoerrechten betaal je?
Meubelen0% t/m 5,6%
Schoeisel3,5% t/m 17%
Sieraden en juwelen0% t/m 4%
Laptops en tablets0%
Telefoons0%
3 more rows
May 11, 2023

Hoeveel mag je importeren uit Amerika? ›

Wanneer moet ik belasting betalen? Als u producten meeneemt van buiten de EU - voor meer dan € 430 per persoon. Het maakt niet uit of u die zelf hebt gekocht, geruild of cadeau hebt gekregen. Dit bedrag geldt als u met het vliegtuig reist, of per schip.

Hoe kun je invoerrechten omzeilen? ›

Met een douane-entrepot kun je invoerrechten 'omzeilen'. Je voert de goederen niet in maar slaat ze op onder douaneverband. Dit betekent dat de goederen onder toezicht staan van de douane. Je betaalt dan geen invoerrechten en andere invoerbelastingen (zoals btw bij invoer) in de EU.

Hoeveel waarde mag je invoeren? ›

U mag voor maximaal € 430 aan spullen van buiten de EU invoeren. Over alles wat daarboven komt, betaalt u belasting. Als u met de auto naar de EU reist, is het maximale bedrag € 300 per persoon.

Hoeveel invoerrechten moet ik betalen DHL? ›

Vanaf 1 juli 2021 is de btw vrijstelling voor zendingen tot en met € 22 afgeschaft. Invoeraangifte bij de douane is altijd vereist, dit wordt door DHL Express uitgevoerd. Zendingen tussen particulieren met een waarde tot en met € 45. De douane zal over deze zendingen géén invoerrechten en btw berekenen.

Hoe kun je douanekosten vermijden? ›

Je kunt invoerheffingen vermijden als je goederen die van buiten de Europese Unie komen, opslaat in een douane-entrepot. Als je deze goederen daarna uitvoert naar landen buiten de EU, hoef je geen invoerrechten te betalen.

Wie bepaalt invoerrechten? ›

De douane kijkt naar de totale waarde van jouw zending om te bepalen of jouw pakket onderhevig is aan invoerrechten. Je betaalt altijd btw, ongeacht de waarde van jouw zending. Vanaf €150,- dien je invoerrechten te betalen.

Wat gebeurd er als je de douane kosten niet betaald? ›

Als je weigert de invoerkosten te betalen, zullen we je zending niet kunnen leveren en wordt ze teruggestuurd naar de afzender. Je kan contact opnemen met de afzender om te zien of de waarde van de aankoop (deels) aan jou kan worden terugbetaald. Weigeren kan je online.

Wat mag je meenemen van Amerika naar Nederland? ›

Wat mag ik mee terug naar Nederland nemen? U mag producten meenemen als (designer)kleding, elektronica en gadgets, schoenen, accessoires, tassen en sieraden, parfum, speelgoed en souvenirs. Zolang de totale waarde maximaal € 430 is, hoeft u geen invoerrechten of btw te betalen.

Hoe controleert de douane pakketjes? ›

Alle pakketten die van buiten de EU komen, moeten voorzien zijn van een handelsfactuur of een pro-formafactuur. Als je documenten gaat verzenden, hoef je geen handelsfactuur of pro-formafactuur bij te voegen. Een document is namelijk een papier zonder handelswaarde.

Wat is de tax in Amerika? ›

Alle prijzen in de USA zijn exclusief Sales Tax. Deze Sales Tax kan van 4% tot 16% of meer variëren. Dit percentage wordt er altijd bijgeteld als je gaat afrekenen. In Pennsylvania en Alaska wordt geen Sales Tax gerekend.

Wat mag je niet invoeren? ›

Nooit meenemen
 • Verdovende middelen en drugs (zoals hasj, cocaïne en heroïne)
 • Wapens, nepwapens, pepperspray, munitie en explosieven.
 • Beschermde dier- en plantsoorten.
 • Producten gemaakt van beschermde dier- en plantsoorten, zoals schoenen van krokodillenleer of ivoren sieraden.

Kan je invoerrechten terug krijgen? ›

Kan ik de extra kosten ook terugvragen als ik het pakket terugstuur? Bent u toch niet tevreden met die nieuwe sneakers en stuurt u ze terug? Ook dan kunt u een verzoek om terugbetaling van invoerrechten doen. Daarvoor hebt u een bewijs nodig dat het product is uitgevoerd uit de Europese Unie.

Waarom moet ik invoerrechten betalen? ›

Btw en invoerrechten worden geheven om belastinginkomsten en lokale bedrijven te beschermen. U moet ze meestal betalen tijdens het importeren, voordat de douane de goederen vrijgeeft.

Wat moet je aangeven bij de douane? ›

Je mag voor maximaal € 430,- aan spullen van buiten de EU invoeren. Over alles wat daarboven komt, betaal je belasting. Ook over een teveel aan sigaretten, tabak of drank betaal je belasting. Hoeveel sigaretten of (sterke) drank je mag invoeren, hangt af of je Nederland binnenkomt vanuit de EU of daarbuiten.

Hoe bereken je douane waarde? ›

De douanewaarde is de waarde die goederen bij invoer hebben aan de buitengrens van de EU. Het is een optelsom van de prijs die je voor de gekochte goederen aan de leverancier betaalt, ook wel transactiewaarde genoemd, en de vervoers- en verzekeringskosten tot aan de haven of grens van binnenkomst in de EU.

Wat moet je uit je tas halen bij de douane? ›

Plaats niet alleen de spullen uit je zakken, maar álle voorwerpen met metaal op de band. Dus ook je riem, horloge en andere sieraden. En uit voorzorg ook maar vast je schoenen en je jas. Verder moeten ook je laptop en andere elektronica uit de tas worden gehaald.

Wat valt er onder invoerrechten? ›

Invoerrechten zijn belastingen die u moet betalen als u goederen of grondstoffen importeert (invoert) uit derde landen. Dit zijn landen buiten de Europese Unie (EU). Importeert u uit een EU-lidstaat? Dan betaalt u geen invoerrechten.

Hoe betaal je invoerrechten FedEx? ›

Hoe kan ik de btw en invoerrechten betalen?
 1. Automatisch incasso. Neem contact op met de klantenservice om een automatisch incasso op te stellen.
 2. Creditcard. We accepteren alle bekende creditcards en u kunt op twee manieren betalen: Koppel uw creditcard aan uw FedEx-account. ...
 3. Elektronische overschrijving.

Hoeveel verzendkosten vanuit Amerika? ›

Zeevracht: ongeveer EUR 2 per kg per pakket. Luchtvracht: ongeveer EUR 20 per kg. Transport over de weg: ongeveer EUR 9,50 per kg.

Waarom invoerrechten betalen DHL? ›

Invoerrechten zijn vrijwel nooit inbegrepen in de prijs die u betaalt voor goederen die u online koopt. Om de goederen zo snel mogelijk bij u te kunnen afleveren, betalen wij de verschuldigde invoerrechten aan de douane. Zodra u het volledige bedrag aan ons hebt betaald, leveren wij de goederen bij u af.

Hoe lang duurt douane controle? ›

Uw pakket mag officieel maximaal 30 dagen vastgehouden zijn door de douane. Als uw pakket geen verboden artikelen bevat, wordt uw zending ingeklaard door de douane. Heel vaak wordt de status van uw pakket dan veranderd naar “zending wordt ingeklaard in het land van bestemming”.

Waarom word ik altijd gecontroleerd bij de douane? ›

De douane beslist op welke zendingen zij een controle willen uitvoeren. Andere partijen kunnen hier geen invloed op uitoefenen. Het kan daarom altijd gebeuren dat uw goederen moeten worden gecontroleerd. Jaarlijks onderwerpt de douane gemiddeld 5% van alle importzendingen aan een controle.

Kan ik inklaringskosten weigeren? ›

De inklaringskosten betaal je dan bij het PostNL-punt. Wil je deze kosten helemaal niet betalen? Weiger het pakket dan via track & trace. Dan sturen we het terug naar de afzender.

Wat mag er niet mee in je koffer? ›

Wat mag er mee als ruimbagage? Van security mag vrijwel alles mee in je ruimbagage, behalve als het op de lijst van gevaarlijke voorwerpen staat. Check daarom eerst deze lijst met verboden voorwerpen. Twijfel je of je een bepaald voorwerp in je ingecheckte koffer mag meenemen, neem dan contact met ons op.

Hoeveel contant geld mag ik meenemen in het vliegtuig? ›

Van bedragen tot en met € 9.999,99 per persoon hoeft u geen aangifte te doen. Het is niet belangrijk of u: dit bedrag in euro's of in andere valuta meeneemt. dit meeneemt in waardepapieren zoals aandelen of 'waardedragers' zoals goud en gouden munten.

Kan ik paracetamol meenemen naar Amerika? ›

Vuistregel: neem alleen de noodzakelijke medicatie mee

Reizigers mogen alleen de gebruikelijke hoeveelheid voor persoonlijk gebruik meenemen. Medicijnen moeten in hun originele verpakking met etiket vervoerd worden, zodat meteen duidelijk is om welk medicijn het gaat.

Hoeveel douanekosten vanuit Amerika? ›

Berekening invoerrechten: Douanewaarde = factuurwaarde van de goederen (160 euro) + verzendkosten (35 euro) + verzekeringskosten (5 euro) = 200 euro. Invoerrechten = 4 % op 200 euro = 8 euro.
...
Overzicht van de meest gangbare online aankopen.
Smartphone0 % invoerrechten21 % btw
Auto- en motoronderdelen3 t/m 4,5 %21 %
12 more rows

Wat kost een pakketje van Amerika naar Nederland? ›

Omdat FedEx en USP van oorsprong Amerikaanse bedrijven zijn, zul je ook in The Big Apple overal kantoren tegenkomen van de internationale koeriers. Check simpelweg wat het goedkoopst is, maar voor een pakket van twee kilo zul je hoogstwaarschijnlijk zo'n *€60 betalen.

Wat mag de douane vragen? ›

Bepaalde goederen mag u vaak niet meenemen als u naar het buitenland reist. Denk aan (namaak)wapens, dieren, planten, dierlijke producten en eten. Ook gelden er regels voor producten die u uit het buitenland wil meenemen naar Nederland. Bijvoorbeeld nepartikelen en kunstvoorwerpen.

Welke staten geen tax? ›

Vijf staten in Amerika heffen geen Sales Taxes (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire en Oregon).

Hoe best betalen in Amerika? ›

U betaalt in de VS met de Amerikaanse dollar en in Canada met de Canadese dollar. U kunt contant betalen of met creditcard. Een creditcard wordt bijna overal geaccepteerd, zelfs in de supermarkt. Indien u een voertuig huurt, is het verplicht om over een creditcard te beschikken voor de borgstelling.

Hoe importeren uit Amerika? ›

Als u goederen uit een land buiten de Europese Unie (EU) importeert, moet u aangifte doen bij de Douane. En u betaalt meestal invoerrechten. Ook betaalt u btw en soms accijns, verbruiksbelasting en overige heffingen. Check altijd aan welke regels en eisen uw product moet voldoen.

Kun je met sieraden door de Douane? ›

De security dresscode

Geen zorgen, je hoeft er niet op je sokken en zonder riem doorheen. Voorwerpen als horloges, sieraden, je riem of je schoenen mag je gewoon aan- en omhouden.

Hoe zwaar mag je handbagage zijn in het vliegtuig? ›

Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij mag je tussen de 5 en 14 kilo handbagage meenemen. Wil je geen risico nemen? Dan zit je bij 8 tot 10 kilo handbagage in de meeste gevallen veilig. De standaard maximale afmetingen van handbagage zijn 55x25x35 cm of 55x20x40 cm (lengte x breedte x hoogte).

Hoeveel nepkleding mag je meenemen? ›

Je mag per persoon het volgende aan namaakartikelen meenemen

Een paar schoenen telt als één product, dus dan kun je er bijvoorbeeld nog een tas en een jurkje bij kopen. Ik was super blij met mijn nepkleding: het was van goede kwaliteit en ik heb er een aantal jaren plezier van gehad.

Wie betaalt invoer btw? ›

Bij de invoer van goederen betaalt uw onderneming invoer-btw over de waarde van uw ingevoerde goederen. Het kan zijn dat u de btw zelf aan de douane betaalt. Het is ook mogelijk dat uw logistiek dienstverlener de btw betaalt en vervolgens aan uw onderneming doorbelast.

Hoeveel geld mag je invoeren in Nederland? ›

Neemt u liquide middelen ter waarde van € 10.000 of meer mee als u de Europese Unie in- of uitreist? Dan moet u daar aangifte van doen. Als de liquide middelen een gezamenlijke waarde hebben tot en met € 9.999,99 hoeft u geen aangifte te doen.

Wat gebeurt er als ik de inklaringskosten niet betaal? ›

Wat nu? Het betaalverzoek verloopt na 3 dagen. Heb je dan nog niet betaald, dan brengen we de zending naar een PostNL-punt bij jou in de buurt. Daar kun je de zending binnen 7 dagen ophalen.

Hoe worden douanekosten betaald? ›

Bij de zogeheten inklaring van je pakje worden de douanerechten, btw en eventuele andere kosten (zoals anti-dumpingrechten en milieurechten) berekend. Deze dien je als ontvanger op voorhand te betalen via de My bpost app of via Track & Trace. Je krijgt hiervoor een e-mail, sms of brief met een betalingsuitnodiging.

Wat is het verschil tussen inklaringskosten en invoerrechten? ›

Inklaringskosten zijn kosten die de vervoerder maakt, zodat uw product kan worden geïmporteerd in het bestemmingsland. De vervoerder schiet de eventuele invoerrechten en/of btw voor en belast deze door aan de ontvanger.

Wat zijn de invoerrechten? ›

Invoerrechten zijn belastingen die u moet betalen als u goederen of grondstoffen importeert (invoert) uit derde landen. Dit zijn landen buiten de Europese Unie (EU). Importeert u uit een EU-lidstaat? Dan betaalt u geen invoerrechten.

Wat mag de douane niet? ›

Verdovende middelen en drugs (zoals hasj, cocaïne en heroïne) Wapens, nepwapens, pepperspray, munitie en explosieven. Beschermde dier- en plantsoorten. Producten gemaakt van beschermde dier- en plantsoorten, zoals schoenen van krokodillenleer of ivoren sieraden.

Wat mag wel en niet door de douane? ›

Je mag voor maximaal € 430,- aan spullen van buiten de EU invoeren. Over alles wat daarboven komt, betaal je belasting. Ook over een teveel aan sigaretten, tabak of drank betaal je belasting. Hoeveel sigaretten of (sterke) drank je mag invoeren, hangt af of je Nederland binnenkomt vanuit de EU of daarbuiten.

Wie betaalt de btw bij invoer? ›

Als u goederen invoert uit niet-EU-landen, is die invoer belast in het land waar de goederen de EU binnenkomen. Dit betekent dat u btw betaalt aan de belastingdienst van dat land. Daar moet u ook aangifte doen.

Videos

1. In 5 stappen uw importkosten berekenen
(DHL Express BE)
2. Zaken doen met bedrijven in het buitenland, hoe werkt dat?
(e-Boekhouden.nl)
3. Importeren Van Producten: Hoe Werkt Dat?
(Boloo)
4. Zo werken de belastingen voor het verkopen via bol.com - Artikel 23
(FiveX)
5. Incoterms®, alles wat je moet weten | KVK
(KVK)
6. Stappenplan exporteren | KVK Online leren
(KVK)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 10/05/2023

Views: 5993

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.