Aanmelden bij uw Microsoft-account met Windows Hello of een beveiligingssleutel (2023)

Als u er genoeg van hebt om of uw wachtwoord te onthouden of dit telkens opnieuw in te stellen, kunt u in plaats daarvan Windows Hello of een FIDO 2-compatibele beveiligingssleutel gebruiken om u aan te melden bij uw Microsoft-account. Alles wat u nodig hebt, is een apparaat met Windows 11 en de browser Microsoft Edge. (Deze functionaliteit is nog niet beschikbaar op Xbox of telefoons.)

Wat is Windows Hello?

Windows Hello is een persoonlijkere manier om u aan te melden met enkel uw gezicht, uw vingerafdruk of een pincode. U kunt Windows Hello gebruiken om u aan te melden op uw apparaat via het vergrendelingsscherm en u aan te melden bij uw account op het web.

Wat is een beveiligingssleutel?

Een beveiligingssleutel is een fysiek apparaat dat u in plaats van uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt gebruiken om u aan te melden. Het kan een USB-sleutel zijn die u aan uw sleutelhanger zou kunnen houden, of een NFC-apparaat zoals een smartphone of toegangskaart. Omdat het apparaat wordt gebruikt ter aanvulling op een vingerafdruk of pincode, kan niemand zich aanmelden zonder uw pincode of vingerafdruk, zelfs als iemand uw beveiligingssleutel heeft.

Beveiligingssleutels kunt u meestal aanschaffen in winkels die computeraccessoires verkopen.

Tip:U hoort soms beveiligingssleutels die FIDO2-sleutels worden genoemd. FIDO staat voor Fast IDentity Online en de standaarden worden bepaald en beheerd door de FIDO Alliance.

Aanmelden met Windows Hello

Volg deze stappen om Windows Hello in te stellen en meld u vervolgens aan bij uw Microsoft-account in Microsoft Edge:

 1. SelecteerStart>Instellingen> Accounts > Aanmeldingsopties.

 2. Selecteer onder Manieren om u aan te melden een Windows Hello-item om toe te voegen.

Windows Hello toevoegen als aanmeldingsmethode voor uw Microsoft-account:

 1. Ga naar de pagina Microsoft-account en meld u aan zoals u dit normaal zou doen.

 2. Selecteer Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsopties.

 3. Selecteer Een nieuwe manier toevoegen om aan te melden voor verificatie.

 4. Selecteer Uw Windows-pc gebruiken.

  (Video) How-to: Go Passwordless with Microsoft Accounts & YubiKey

 5. Volg de instructies om Windows Hello in te stellen als aanmeldingsmethode.

Aanmelden met een beveiligingssleutel

Er zijn verschillende soorten beveiligingssleutels die u kunt gebruiken, zoals een USB-sleutel die u op uw apparaat aansluit of een NFC-sleutel die u intikt u op een NFC-lezer. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met het type beveiligingssleutel dat u hebt door de handleiding van de fabrikant aandachtig te lezen.

Aanmelden bij Windows

 1. Ga naar Start >-instellingen > Accounts > aanmeldingsopties.

 2. Selecteer Beveiligingssleutel.

 3. Selecteer Beheren en volg de instructies.

Een beveiligingssleutel toevoegen als aanmeldingsmethode voor uw Microsoft-account:

 1. Ga naar de pagina Microsoft-account en meld u aan zoals u dit normaal zou doen.

 2. Selecteer Beveiliging > Meer beveiligingsopties.

 3. Selecteer Een nieuwe manier toevoegen om aan te melden of te verifiëren.

 4. Selecteer Een beveiligingssleutel gebruiken

 5. Bepaal welk type sleutel u hebt (USB of NFC) en selecteer Volgende.

 6. U wordt omgeleid naar de setupervaring waar u de sleutel kunt invoegen of intikken.

 7. Maak een pincode (of voer een bestaande pincode in als u deze al hebt gemaakt).

  (Video) Fix we'll need your current windows password one last time | sign into this computer problem fixed

 8. Ga verder met de volgende actie door de knop of de gouden schijf aan te raken als uw sleutel hierover beschikt (of raadpleeg de instructiehandleiding om te achterhalen welke mogelijkheden er verder zijn).

 9. Geef uw beveiligingssleutel een naam zodat u deze van andere sleutels kunt onderscheiden.

 10. Meld u af en open Microsoft Edge, selecteer Windows Hello of beveiligingssleutel in plaats daarvan gebruiken en meld u aan door de sleutel in te voegen of in te tikken.

Opmerking:De fabrikant van uw beveiligingssleutel biedt mogelijk software aan waarmee u uw sleutel kunt beheren, zoals het wijzigen van de pincode of het maken van een vingerafdruk.

De sleutels beheren

Volg deze stappen om de sleutels die u hebt ingesteld voor uw account, te verwijderen:

 1. Ga naar de pagina Microsoft-account en meld u aan zoals u dit normaal zou doen.

 2. Selecteer Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsopties.Beheer uw beveiligingssleutels onder Manieren om te bewijzen wie u bent.

Als u er genoeg van hebt om of uw wachtwoord te onthouden of dit telkens opnieuw in te stellen, kunt u in plaats daarvan Windows Hello of een FIDO 2-compatibele beveiligingssleutel gebruiken om u aan te melden bij uw Microsoft-account. Alles wat u nodig hebt, is een apparaat met Windows 10 versie 1809 of hoger en de browser Microsoft Edge. (Deze functionaliteit is nog niet beschikbaar op Xbox of telefoons.)

Wat is Windows Hello?

Windows Hello is een persoonlijkere manier om u aan te melden met enkel uw gezicht, uw vingerafdruk of een pincode. U kunt Windows Hello gebruiken om u aan te melden op uw apparaat via het vergrendelingsscherm en u aan te melden bij uw account op het web.

Wat is een beveiligingssleutel?

Een beveiligingssleutel is een fysiek apparaat dat u in plaats van uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt gebruiken om u aan te melden. Het kan een USB-sleutel zijn die u aan uw sleutelhanger zou kunnen houden, of een NFC-apparaat zoals een smartphone of toegangskaart. Omdat het apparaat wordt gebruikt ter aanvulling op een vingerafdruk of pincode, kan niemand zich aanmelden zonder uw pincode of vingerafdruk, zelfs als iemand uw beveiligingssleutel heeft.

Beveiligingssleutels kunt u meestal aanschaffen in winkels die computeraccessoires verkopen.

(Video) Windows Hello PIN setup for login in Windows 10 Account

Aanmelden met Windows Hello

Volg deze stappen om Windows Hello in te stellen en meld u vervolgens aan bij uw Microsoft-account in Microsoft Edge:

 1. Ga naar het Start menu en selecteer Instellingen .

 2. Ga naar Accounts > Aanmeldingsopties.

 3. Selecteer onder Bepaal hoe je je wilt aanmelden bij je apparaat een Windows Hello-item om dit toe te voegen.

Windows Hello toevoegen als aanmeldingsmethode voor uw Microsoft-account:

 1. Ga naar de pagina Microsoft-account en meld u aan zoals u dit normaal zou doen.

 2. Selecteer Beveiliging > Meer beveiligingsopties

 3. Selecteer Een nieuwe manier toevoegen om in te loggen voor verificatie

 4. Selecteer Gebruik uw Windows-pc

 5. Volg de dialoogvensters om Windows Hello in te stellen als aanmeldingsmethode.

Aanmelden met een beveiligingssleutel

Er zijn verschillende soorten beveiligingssleutels die u kunt gebruiken, zoals een USB-sleutel die u op uw apparaat aansluit of een NFC-sleutel die u intikt u op een NFC-lezer. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met het type beveiligingssleutel dat u hebt door de handleiding van de fabrikant aandachtig te lezen.

 1. Ga naar de pagina Microsoft-account en meld u aan zoals u dit normaal zou doen.

  (Video) Windows 10 Hello Pincode instellen

 2. Selecteer Beveiliging > Meer beveiligingsopties

 3. Selecteer Een nieuwe manier toevoegen om in te loggen of te verifiëren

 4. Selecteer Gebruik een beveiligingssleutel

 5. Bepaal welk type sleutel u hebt (USB of NFC) en selecteer Volgende.

 6. U wordt omgeleid naar de setupervaring waar u de sleutel kunt invoegen of intikken.

 7. Maak een pincode (of voer een bestaande pincode in als u deze al hebt gemaakt).

 8. Ga verder met de volgende actie door de knop of de gouden schijf aan te raken als uw sleutel hierover beschikt (of raadpleeg de instructiehandleiding om te achterhalen welke mogelijkheden er verder zijn).

 9. Geef uw beveiligingssleutel een naam zodat u deze van andere sleutels kunt onderscheiden.

 10. Meld u af en open Microsoft Edge, selecteer Windows Hello of beveiligingssleutel in plaats daarvan gebruiken en meld u aan door de sleutel in te voegen of in te tikken.

Opmerking:De fabrikant van uw beveiligingssleutel biedt mogelijk software aan waarmee u uw sleutel kunt beheren, zoals het wijzigen van de pincode of het maken van een vingerafdruk.

De sleutels beheren

Volg deze stappen om de sleutels die u hebt ingesteld voor uw account, te verwijderen:

 1. Ga naar de pagina Microsoft-account en meld u aan zoals u dit normaal zou doen.

  (Video) YUBIKEY WINDOWS 10 INLOGGEN

 2. Selecteer Beveiliging > Meer beveiligingsopties en selecteer onder Windows Hello en beveiligingssleutelsAanmeldingsmethoden beheren.

Videos

1. Windows Hello instellen in Windows 11
(Dell Nederland Support)
2. 2FA Security Key koppelen aan Smartschool-account
(Dienst ICT SLSO)
3. DSM 7.0 & Authenticatie met Secure SignIn | Veiligheid ontmoet gemak
(Synology)
4. Ransomware: Protecting Yourself from online Criminals
(TechsavvyProductions)
5. Laptop naar iPhone Hotspot werkt niet Opgelost - iPhone Hotspot werkt niet
(Lurgs How To Guides)
6. SECURITY — Synology 2022 AND BEYOND
(Synology)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 02/18/2023

Views: 6288

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.